உங்களது கருத்துக்கள் இந்த பதிவை மேலும் அர்த்தமுள்ளதாக்கும்... நன்றி

இன்றைய பரிந்துரை

பார்த்தீபனும் பட்டாசும்

காலை 7 மணி.... பதுளை நகரில் இருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாய் உள்ள இரண்டு பெரிய மாடி வீடுகளுக்கு இடையில் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்த குட்டிச்...