கடஞ்செய்...

அம்மணத்தால் வெட்கிடா,
அம்மணங் களையும்
ஆடைகள்...உருக்கிடல் எண்ணி
வெதும்பிடா
மெழுகிடை ஒளிவிடும்
அனல்....

அவரவர் கடன்செயார்
கடன்செய இடங்கொடார்
கலங்குவரே..

No comments:

Post a Comment

உங்களது கருத்துக்கள் இந்த பதிவை மேலும் அர்த்தமுள்ளதாக்கும்... நன்றி

இன்றைய பரிந்துரை

பார்த்தீபனும் பட்டாசும்

காலை 7 மணி.... பதுளை நகரில் இருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாய் உள்ள இரண்டு பெரிய மாடி வீடுகளுக்கு இடையில் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்த குட்டிச்...